Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Kliniczny Okulistyczny

W Oddziale Klinicznym Okulistycznym 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy wykonywane są w szerokim zakresie chirurgiczne operacje okulistyczne oraz diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest ponad 2500 pacjentów z czego około 1800 leczonych jest chirurgicznie. W skład Oddziału wchodzi:

 • Pracownia ultrasonografii okulistycznej
 • Pracownia laseroterapii
 • Blok operacyjny okulistyczny spełniający wszystkie obowiązujące standardy (m.in. klimatyzacja) wyposażony w aparaturę umożliwiającą wykonywanie zabiegów operacyjnych w nowoczesnych technikach operacyjnych.

W Poliklinice 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego funkcjonują specjalistyczne poradnie okulistyczne:

 • Poradnia Okulistyczna ogólna w ramach której przeprowadzana jest diagnostyka oraz przewlekłe leczenie chorób oczu (np. jaskra)
 • Poradnia Chorób Siatkówki w ramach, której wykonywane są badania angiografii fluoresceinowej (AF) i spektralnej koherentnej optycznej tomografii siatkówki (SOCT). Poradnia zajmuje się kwalifikacją pacjentów do leczenia iniekcjami antyVEGF w ramach leczenia szpitalnego lub programów lekowych (AMD i DME)
 • Poradnia Laseroterapii w której można wykonać: kapsulotomię, zabiegi p/jaskrowe (irodytomię, gonioplastykę, trabekuloplastykę), fotokoagulację siatkówki
 • Poradnia Leczenia Zeza umożliwiająca diagnostykę zeza wraz z badaniami na synoptoforze, ekranie Hessa oraz terapię widzenia z ćwiczeniami pleoptyczno-ortoptycznymi

Pacjenci ze skierowaniami na planowe operacje proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem celem umówienia terminu wizyty kwalifikacyjnej.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel.: 261 417 109

Kontakt elektroniczny:

email: sekretariat.okulistyka@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Ordynator
Oddziału Klinicznego Okulistycznego


ppłk lek. Marcin Mach

specjalista okulistyki

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Okulistycznego


mgr Ewa Świątkowska
Pozostały personel:
Lekarze specjaliści:
mjr lek. Marlena Tuchowska-Celej
kpt. lek. Dorota Dejneka-Szymanel
lek. Aniela Zmaczyńska
dr n. med. Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska
lek. Patrycja Sypniewska
lek. Kamila Schwarc
Lekarze w trakcie specjalizacji:
kpt. lek. Hubert Kasprzak
lek. Dominika Długosz-Szewczuk
lek. Agata Redos-Lorkowska
lek. Maciej Morawski
lek. Bartosz Markiewicz
Zakres działalności
 • leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczasowym wszczepem sztucznej soczewki;
 • wtórne wszczepienie sztucznej soczewki w przypadku bezsoczewkowości (pourazowej, pooperacyjnej);
 • witrektomie w powikłaniach cukrzycy, odwarstwieniu siatkówki, otworze plamki żółtej, błonie przedsiatkówkowej, przemieszczeniu soczewki lub jej fragmentów do komory ciała szklistego, zapaleniu wewnątrzgałkowym, ciałach obcych wewnątrz gałki ocznej;
 • operacje regulujące ciśnienie wewnątrzgałkowe w przypadkach jaskry nie poddającej się leczeniu farmakologicznemu: trabekulektomia oraz zabiegi laserowe (endoskopowa cyklofotokoagulacja, mikropulsowa oraz klasyczna cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa
 • operacje naprawcze odwarstwionej siatkówki (metody zewnątrztwardówkowe)
 • operacje aparatu ochronnego oka takie jak odwinięcie lub podwinięcie powieki dolnej, opadnięcie powieki górnej i inne;
 • operacje usunięcia zmian skórnych okolicy oczu, nowotworowych łagodnych i złośliwych;
 • operacje zeza u dorosłych (ze względów kosmetycznych);
 • operacyjne leczenie urazów narządu wzroku;
 • drobne zabiegi okulistyczne np.: skrzydlik, gradówka.
 • diagnostyka i leczenie chorób oczu pochodzenia infekcyjnego, zapalnego, niedokrwiennego
')