Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Kliniczny Okulistyczny

W Oddziale Klinicznym Okulistycznym 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy wykonywane są w szerokim zakresie chirurgiczne operacje okulistyczne oraz diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest ponad 2000 pacjentów z czego około 1500 leczonych jest chirurgicznie.

W skład Oddziału wchodzi:

 • Pracownia ultrasonografii okulistycznej, w której można wykonać:
  – Biometrię oraz USG w projekcji A i B.
 • Pracownia laseroterapii, w której można wykonać:
  – kapsulotomię;
  – zabiegi p/jaskrowe (irodytomię, gonioplastykę, trabekuloplastykę)
  – fotokoagulację siatkówki
 • Blok operacyjny okulistyczny spełniający wszystkie obowiązujące standardy (m.in. klimatyzacja) wyposażony w aparaturę umożliwiającą wykonywanie zabiegów operacyjnych w nowoczesnych technikach operacyjnych.

W Poliklinice 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego funkcjonuje Poradnia Okulistyczna funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Siatkówkowej w ramach, której wykonywane są badania angiografii fluoresceinowej (AF) i spektralnej koherentnej optycznej tomografii siatkówki (SOCT).

Pełen wachlarz świadczeń wykonywanych w Oddziale opisujemy poniżej.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel.: 261 417 105

Kontakt elektroniczny:

email: sekretariat.okulistyka@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Ordynator
Oddziału Klinicznego Okulistycznego


ppłk lek. Marcin Mach

specjalista chorób oczu

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Okulistycznego


mgr Ewa Świątkowska
Pozostały personel:
Personel Lekarski:
lek. Aniela Zmaczyńska
specjalista chorób oczu
dr n. med. Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska
specjalista chorób oczu
mjr lek. Marlena Tuchowska-Celej
specjalista okulistyki
lek. Patrycja Sypniewska
specjalista okulistyki
por. lek. Hubert Kasprzak
w trakcie specjalizacji
lek. Dominika Długosz-Szewczuk
w trakcie specjalizacji
lek. Agata Redos-Lorkowska
w trakcie specjalizacji
lek. Maciej Morawski
w trakcie specjalizacji
Zakres działalności
 • leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji lub zewnątrztorebkowego;
 • usunięcia zaćmy z jednoczasowym wszczepem sztucznej soczewki;
 • wtórne wszczepienie sztucznej soczewki w przypadku bezsoczewkowości (pourazowej, pooperacyjnej);
 • witrektomie w powikłaniach cukrzycy, odwarstwieniu siatkówki, otworze plamki żółtej, błonie przedsiatkówkowej, przemieszczeniu soczewki lub jej fragmentów do komory ciała szklistego, zapaleniu wewnątrzgałkowym, ciałach obcych wewnątrz gałki ocznej;
 • operacje regulujące ciśnienie wewnątrzgałkowe w przypadkach jaskry nie poddającej się leczeniu farmakologicznemu;
 • operacje naprawcze odwarstwionej siatkówki;
 • operacje aparatu ochronnego oka takie jak odwinięcie lub podwinięcie powieki, opadnięcie powieki i inne;
 • operacje usunięcia zmian skórnych;
 • nowotworowych łagodnych i złośliwych;
 • operacje zeza u starszych dzieci (istnieje kontynuacja leczenia w przychodni strabologicznej) i u dorosłych (ze względów kosmetycznych);
 • operacje w deformacjach pourazowych i innych np.: po wcześniej przebytych operacjach (wtórne protezowanie oczodołu);
 • operacyjne leczenie urazów narządu wzroku;
  drobne zabiegi okulistyczne np.: skrzydlik, gradówka.
 • diagnostyka i leczenie chorób siatkówki (AMD, choroby naczyniowe, zapalne);
 • diagnostyka i leczenie stanów zapalnych narządu wzroku;
 • diagnostyka i leczenie jaskry;
 • diagnostyka i leczenie zmian w obrębie aparatu;
 • ochronnego oczu;
 • diagnostyka i leczenie schorzeń dróg wzrokowych (nerwu wzrokowego);
 • leczenie wczesnych i późnych następstw urazów oka.
')