Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

CZAS OCZEKIWANIA JEST UWARUNKOWANY ILOŚCIĄ PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIALE PACJENTÓW

Maksymalny czas na podjęcie decyzji o przyjęciu/ odmowie przyjęcia do Szpitala wynosi 24 godziny, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

 

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: 261 417 112

Kontakt elektroniczny:

E-mail: sor@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Ordynator
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


płk lek. Piotr Karolak

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej

Konsultant Kliniczny
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


płk w st. spocz. lek. Jacek Urbanowicz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


dr n. o zdr. Katarzyna Rzepka
Pozostały personel:
Lekarze:
lek. Andriy Rybka
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Yuliia Sedlewska
Pielęgniarki/Pielęgniarze:
mgr Joanna Mikołajczak
Anna Cieślak
mgr Justyna Czarnecka
mgr Kamila Czerniak
dr n. o zdr. Paulina Farbicka
mgr Agata Gouden
mgr Marzena Lemanowicz
mgr Iwona Lisek
mgr Katarzyna Łukaszkiewicz
mgr Sylwia Polachowska
Marzena Rasmus
Roksana Teodorska
mgr Malwina Pekowska
mgr Magdalena Żaguń
mgr Marta Wyciszkiewicz
mgr Justyna Wencka
Jakub Zmarzły
mgr Hanna Senska
Ewa Fijałkowska-Tadrowska
Marta Frajtag
Wioletta Przemorska
Ratownicy medyczni:
mgr Martyna Janicka
Mateusz Hossa
mgr Marta Jabłońska-Bogdanowicz
Paulina Kochalska
Marek Łojko
Łukasz Matuszak
mgr Marcin Okoń
Sandra Nowacka
Piotr Pietrzak
Marta Sadowska
mgr Kamil Suchocki
Adam Osowski
Karolina Bon
Agnieszka Ordak
Sebastian Kołsut
mgr Paweł Wantowski
Filip Pasieński
Grzegorz Mazurek
Rejestratorzy medyczni:
mgr Michał Biankowski
Aleksandra Drużkowska
Adriana Gmińska
Agata Rzepka
Lidia Smolińska
Beata Targowska
Katarzyna Żołnierkiewicz
Agnieszka Abramowska
Zakres działalności
 • wstępna ocena osób w zagrożeniu zdrowia i życia,
 • segregacja poszkodowanych w przypadku katastrof i wypadków masowych,
 • wstępna diagnostyka,
 • stabilizacja funkcji życiowych,
 • działalność dydaktyczna w zakresie BLS i medycyny ratunkowej,
 • transport pacjenta do innych placówek ochrony zdrowia.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, tj.:

 • uraz, mnogie obrażenia ciała, oparzenia,
 • nagły ból w klatce piersiowej,
 • nagłe zaburzenia rytmu serca,
 • nagła duszność,
 • nagły, silny ból głowy,
 • utrata przytomności/ zaburzenia świadomości,
 • napad drgawek,
 • nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy,
 • nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty,
 • masywne krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • nagłe, silne krwawienie z dróg rodnych,
 • nagła wysoka gorączka (powyżej 39 st.),
 • zatrucia.

W SOR nie wykonujemy:

 • zmiany opatrunków,
 • iniekcji na zlecenie lekarza POZ,
 • zdjęcia szwów z rany,
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wystawiania recept i zwolnień lekarskich.
')