Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

„Chirurgia szczękowo-twarzowa jest wysokospecjalistyczną dziedziną medycyny z pogranicza stomatologii i medycyny ogólnej. Obejmuje swoim działaniem diagnostykę oraz leczenie schorzeń twarzowej części czaszki.”

Ważne informacje dla pacjenta dotyczące przyjęcia na Oddział -> KLIK

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

sekretariat oddziału: 261 417 073

Kontakt elektroniczny:

email sekretariat oddziału: chirurgia_szczekowa@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Koordynator
Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej


dr n. med. Maciej Rozwadowski

specjalista w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego


mgr Sylwia Kocieniewska

specjalistka pielęgniarastwa operacyjnego

Pozostały personel:
Lekarze:
dr n. med. Paweł Handke
specjalista w dziedzinie chirurgia stomatologiczna
lek. stom. Elżbieta Marcinkowska
specjalista w dziedzinie chirurgia szczękowa
lek. stom. Marcin Jaskólski
specjalista w dziedzinie chirurgia stomatologiczna i chirurgia szczękowo-twarzowa
lek. stom. Justyna Czarnota
specjalista w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa
lek. stom. Natasza Czajkowska
specjalista w dziedzinie chirurgia stomatologiczna
lek. dent. Jakub Wójcicki
w trakcie specjalizacji w w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa
mjr lek. dent. Magdalena Duda
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna
lek. dent. Karol Kalka
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa
lek. dent. Michał Kotlicki
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna
Zakres działalności

Poprzez zlokalizowanie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zróżnicowanych i ważnych życiowo struktur anatomicznych oraz narządów zmysłów wymaga wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta. Celem rozpoznania chorób tak złożonego rejonu niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnej i precyzyjnej diagnostyki obrazowej. Konieczna jest także współpraca ze specjalistami z dziedziny otolaryngologii, okulistyki, neurochirurgii zarówno na etapie diagnostyki jak i w zespołowym leczeniu chirurgicznym. Częste występowanie nowotworów w obrębie twarzoczaszki obliguje do współpracy ze specjalistami onkologii klinicznej i radioterapii. Każda interwencja chirurgiczna a zwłaszcza w onkologii niesie za sobą możliwość powstania znacznych zaburzeń czynnościowych dotyczących m.in. mowy, przyjmowania pokarmów czy widzenia i wymaga wykorzystania elementów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej a niekiedy protetyki z zastosowaniem protez poresekcyjnych czy epitez.

Oddział wsparty wieloletnim doświadczeniem personelu prowadzi diagnostykę oraz leczenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych twarzoczaszki i szyi zgodnie z wytycznymi NCCN (National Comprehensive Cancer Network).

Oddział zajmuje się również wielospecjalistycznym leczeniem obrażeń w zakresie twarzoczaszki z wykorzystaniem metod zgodnych z aktualnymi wytycznymi międzynarodowej fundacji AO craniomaxillofacial. We współpracy ze specjalistami ortodoncji prowadzone jest również leczenie chirurgiczne chorych z wadami wrodzonymi oraz nabytymi, w szczególności z III klasą szkieletową.

Ponadto Oddział zajmuje się leczeniem chorób gruczołów ślinowych, chorób zatok szczękowych zwłaszcza o podłożu zębopochodnym czy swoistymi i nieswoistymi stanami zapalnymi przestrzeni powięziowych twarzy i szyi. Prowadząc szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii stomatologicznej Oddział wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii wyrostka zębodołowego u chorych zakwalifikowanych do leczenia w warunkach sali operacyjnej.

U chorych obciążonych schorzeniami ogólnymi czy innymi wymagającymi wykonania sanacji jamy ustnej jedynie w warunkach szpitalnych Oddział realizuje takie procedury w razie wyraźnej kwalifikacji lekarza prowadzącego.

 • Traumatologia – interdyscyplinarne leczenie złamań szkieletu czaszki twarzowej oraz obrażeń tkanek miękkich w obrębie twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
 • Onkologia – leczenie chirurgiczne nowotworów łagodnych oraz złośliwych twarzy i jamy ustnej z rekonstrukcją chirurgiczną lub odroczoną rekonstrukcją chirurgiczno-protetyczną. Leczenie skojarzone nowotworów złośliwych głowy i szyi, leczenie guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy), operacyjne leczenie guzów oczodołów, leczenie chirurgiczne nowotworów skóry z rekonstrukcją płatami regionalnymi
 • Wady rozwojowe – wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki, chirurgia ortognatyczna
  Zapalenia – leczenie zapaleń swoistych i nieswoistych oraz skojarzone leczenie bakteryjnego zapalenia kości.
 • Chirurgię rekonstrukcyjną – zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
 • Choroby zatok obocznych nosa
 • Choroby i nowotwory ślinianek
 • Chorobę Graves-Basedova – odbarczenie oczodołów
 • Leczenie torbieli, nowotworów i schorzeń charakterystycznych dla kości szczęki
 • Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz zabiegi chirurgiczne przygotowujące jamę ustną do protezowania wymagające leczenia w warunkach szpitalnych.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej jak i na prowadzenie staży kierunkowych w tym zakresie.

Oddział świadczy usługi obejmujące kompleksowe usługi specjalistyczne dzięki połączeniu poradnictwa ambulatoryjnego bezpośrednio z leczeniem szpitalnym. Zapewnia kontynuację podjętego leczenia w trybie ambulatoryjnym, pod opieką znanego pacjentom zespołu lekarskiego.

W Oddziale mamy do dyspozycji 9 łóżek dla potrzeb całodobowej hospitalizacji chorych, salę operacyjną i zabiegową, w których przeprowadzane są zabiegi w znieczuleniu ogólnym i miejscowym.

Wyposażenie Oddziału z nowoczesny sprzęt, jak np. fizjodyspensery, piła ultradźwiękowa czy laser CO2, umożliwia bezpieczne i atraumatyczne wykonanie procedur chirurgicznych, eliminuje możliwe powikłania i skraca czas hospitalizacji.

')