Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny z Oddziałem Chirurgii Szczękowej zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym pacjentów w dziedzinie otolaryngologii, foniatrii, audiologii, chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej.

Oddział dysponuje 27 łóżkami (w tym 9 w oddziale chirurgii szczękowej) w jedno-, dwu- i trzy osobowych salach. Posiada swój własny dwusalowy blok operacyjny, salę pooperacyjną, gabinety zabiegowe, pracownię audiometryczne – videonystagmograficzną oraz foniatryczną.

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny z Oddziałem Chirurgii Szczękowej prowadzi specjalizacje w dziedzinie otolaryngologii (trzy akredytacje) oraz szkolenia stażystów w ramach stażu podyplomowego i do specjalizacji stomatologicznych.

 

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 417 073

Kontakt elektroniczny:

email: otolaryngologia@10wsk.mil.pl
Skład personalny

cz. p o. Ordynatora Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego


mjr lek. Dariusz Dynarowicz

specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Konsultant Kliniczny
w dziedzinie otolaryngologii


ppłk rez. dr n. med. Andrzej Krzyżaniak

specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego


mgr Sylwia Kocieniewska

specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

Pozostały personel:
Personel Lekarski:
ppłk rez. lek. Piotr Rybicki
spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
kpt. lek. Agnieszka Małecka-Strzała
w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
por. lek. Kornelia Stolarska
w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
lek. Oliwia Mackiewicz
w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
lek. Marianna Antyborzec
w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
Zakres działalności

W oddziale Otolaryngologicznym wykonuje się operacje z wykorzystaniem zestawu Kleinsassera, lasera, zestawu do endoskopii nosa i zatok. W diagnostyce zastosowanie mają audiometry tonalne i słowne, tympanometr, videonystagmografia, videostroboskopia. W 2004 roku wykonano pierwszą w Polsce operację guza zatoki klinowej z wykorzystaniem neuronawigacji, która znajduje się na wyposażeniu Oddziału.

')