Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej

Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje się:

Rozpoznawaniem i leczeniem wad i schorzeń niezapalnych nerek (zwężenia podmiedniczkowe, wodonercze, kamica nerkowa, nowotwory) – pełen zakres operacji klasycznych, endoskopowych (PCNL) oraz laparoskopowych w tym zabiegi nerko oszczędzające i z użyciem laserów.
Leczeniem zabiegów wad i schorzeń moczowodów w tym operacjami plastycznymi zwężeń, moczowodów olbrzymich, kruszenie złogów kamiczych laserem (URSL).
Rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym schorzeń pęcherza moczowego (marskość, rozstrzeń, kamica, uchyłki, nowotwory, zapalenia krwotoczne, dysfunkcje) – pełen zakres zabiegów diagnostycznych (cystoskopia, biopsja, badanie urodynamiczne, wlewki dopęcherzowe) i operacyjnych (plastyki, usuwanie guzów (TURBT), kruszenie kamieni, usuwanie pęcherza, odprowadzenia moczu ponadpęcherzowe, wytwarzanie zastępczego pęcherza jelitowego lub zbiornika na mocz, operacje nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn) i leczniczych (wlewki dopęcherzowe).

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Tel.: 261 417 064
Skład personalny

Ordynator Oddziału
Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej


ppłk dr n. med. Marcin Miklas

chirurg specjalista urolog, FEBU

Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej


Barbara Konieczna

spec. pielęgniarstwa chirurgicznego

Pozostały personel:
Asystenci:
lek. Stanisław Kęsy
specjalista urolog
lek. Jacek Porządny
specjalista chirurgii ogólnej
lek. Tomasz Purwin
specjalista urolog
lek. Magdalena Waleryś-Czechowska
specjalista urolog
Zakres działalności

Rozpoznawaniem i leczeniem wad i schorzeń niezapalnych nerek (zwężenia podmiedniczkowe, wodonercze, kamica nerkowa, nowotwory) – pełen zakres operacji klasycznych, endoskopowych (PCNL) oraz laparoskopowych w tym zabiegi nerko oszczędzające i z użyciem laserów.
Leczeniem zabiegów wad i schorzeń moczowodów w tym operacjami plastycznymi zwężeń, moczowodów olbrzymich, kruszenie złogów kamiczych laserem (URSL).
Rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym schorzeń pęcherza moczowego (marskość, rozstrzeń, kamica, uchyłki, nowotwory, zapalenia krwotoczne, dysfunkcje) – pełen zakres zabiegów diagnostycznych (cystoskopia, biopsja, badanie urodynamiczne, wlewki dopęcherzowe) i operacyjnych (plastyki, usuwanie guzów (TURBT), kruszenie kamieni, usuwanie pęcherza, odprowadzenia moczu ponadpęcherzowe, wytwarzanie zastępczego pęcherza jelitowego lub zbiornika na mocz, operacje nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn) i leczniczych (wlewki dopęcherzowe).
Rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń zapalnych i nowotworowych gruczołu krokowego (pełna diagnostyka histopatologiczna, laboratoryjna, bakteriologiczna) – pełen zakres operacji klasycznych i małoinwazyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik laserowych endoskopowych i laparoskopowych (TURP, enukleacja laserowa, adenomektomia, prostatektomia). Laserowa enukleacja prostaty (Tm LEP) jest jedyną w Polsce wykonywaną techniką rutynowo stosowaną – metodą małoinwazyjną !
Rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń jąder, prącia oraz cewki moczowej (wady rozwojowe, zaniki, zwężenia, nowotwory, wodniaki) – operacje klasyczne w tym plastyki i endoskopowe z wykorzystaniem lasera i technik obrazowych.

')