Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Komenda SzpitalaKomendant
Szpitala Klinicznego
płk dr n. med. Robert Szyca
tel. 261 417 001


cz. p .o. Zastępca Komendanta
Szpitala Klinicznego
ppłk mgr piel. Iwona Żuczek
tel. 261 417 001
Zastępca Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego
płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
tel. 261 415 600
Zastępca Komendanta ds. Wojskowego Centrum Medycyny Pracy
lek. Henryk Chołody
tel. 261 417 290
Naczelna Pielęgniarka
mgr piel. Elżbieta Pankanin
tel. 261 417 003
Sekretariat Komendy Szpitala
mgr Żaneta Piotrowska
tel. 261 417 001
fax 261 416 117
')