Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Komenda Szpitala

Komendant
Szpitala Klinicznego
płk dr n. med. Robert Szyca
tel. 261 417 001
Zastępca Komendanta
Szpitala Klinicznego
płk dr n. med. Robert Włodarski
tel. 261 417 001
Zastępca Komendanta
Kierownik Polikliniki
lek. Henryk Chołody
tel. 261 417 291
cz. p. o. Zastępca Komendanta
ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego
ppłk mgr Andrzej Węgorowski
tel. 261 417 412
Naczelna Pielęgniarka
mgr piel. Elżbieta Pankanin
tel. 261 417 001
')