Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Komenda Szpitala

Komendant
Szpitala Klinicznego
płk dr n. med. Robert Szyca
tel. 261 417 001
Zastępca Komendanta
Szpitala Klinicznego
płk dr n. med. Robert Włodarski
tel. 261 417 001
Zastępca Komendanta ds Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego,
Kierownik Polikliniki
płk dr n. med. Paweł Jakubczyk
tel. 261 415 600
Zastępca Komendanta,
Kierownik Wojskowego Centrum Medycyny Pracy
lek. Henryk Chołody
tel. 261 417 291
Naczelna Pielęgniarka
mgr piel. Elżbieta Pankanin
tel. 261 417 203
Sekretariat Komendy Szpitala
mgr Żaneta Piotrowska
tel. 261 417 001
fax 261 416 117
')