Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

*Zakładka w trakcie aktualizacji*

Zakład Analityki Lekarskiej obejmujący trzy pracownie:

I. Pracownie Analityki Lekarskiej:

  • Pracownia dyżurna,
  • Pracownia Biochemii i Immunochemii,
  • Pracownia Analityki Ogólnej,
  • Pracownia Hematologii,
  • Pracownia Koagulologii,
  • Pracownia Proteinogramów.

II. Pracownia Mikrobiologii.

III. Pracownia Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej.

Nowoczesne laboratorium diagnostyczne wyposażone w najnowszą zautomatyzowaną aparaturę badawczą, stosujące najnowocześniejsze metody diagnostyczne, bezpieczny system do pobierania krwi oraz doświadczony i wykwalifikowany personel to gwarancja uzyskiwania wyników najwyższej jakości. Zakład Analityki Lekarskiej (ZAL) 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy jest placówką wykonującą wieloprofilowe badania diagnostyczne: biochemiczne, immunochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, z zakresu analityki ogólnej, mikrobiologiczne oraz badania genetyczne.

 

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Punkt pobrań w Poliklinice: 261 415 644
Punkt pobrań w WCMP: 261 415 647
Pracownia dyżurna: 261 415 645, 782 820 304
Pracownia mikrobiologii: 261 415 646
Rejestracja laboratorium: 261 415 643

Kontakt elektroniczny:

e-mail: laboratorium@10wsk.mil.pl
e-mail: mikrobiologia@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Kierownik
Zakładu Analityki Lekarskiej


dr n. med. Joanna Sierzputowska

specjalista mikrobiologii

Zastępca Kierownika Zakładu Analityki Lekarskiej


mgr Edyta Onasz

specjalista analityki medycznej

Kierownik Zespołu Techników


Kamila Templin-Grzenkowitz
Pozostały personel:
Asystenci i diagności laboratoryjni
mgr Krzysztof Kunikowski
specjalista analityki medycznej
mgr Iwona Kuhn
specjalista analityki medycznej
mgr Monika Topolińska
specjalista analityki medycznej
mgr Anna Babińska
mgr Magdalena Banacka
mgr Joanna Branecka
mgr Izabela Dankowska
mgr Ewa Grabowicz
mgr Małgorzata Graczyk
mgr Małgorzata Kotala
mgr Marta Łączyńska
mgr Lilianna Przybyła
mgr Iwona Smętkiewicz
mgr Małgorzata Smoguła
mgr Jolanta Wejna
mgr Kamila Wereszczyńska
mgr Paulina Zigmanska
mgr Aleksandra Ziółkowska-Flisak
Zakres działalności

Punkty pobrań dla pacjentów Poradni Specjalistycznych oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajdują się w budynku Nowej Polikliniki przy poczekalni nr 1 – korytarz po prawej stronie przy Rejestracji Polikliniki.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 10:00 i 10:30 – 14:30.

Numer kontaktowy: 261 415 644.

.

Punkty pobrań w budynku Starej Polikliniki, pok. nr 128 i 129 (obecnie Wojskowego Centrum Medycyny Pracy) pozostają do użytku pacjentów kierowanych na badania medycyny pracy oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 10:30, po 10:30 zapraszamy do punktu pobrań w Nowej Poliklinice. Wydawanie wyników (RWKL) od 12:30 – 14:00.

Numer kontaktowy: 261 415 647.

.

WYNIKI BADAŃ

W celu ich pobrania należy:

  1. Kliknąć „UPROSZCZONE LOGOWANIE”.
  2. Podać identyfikator zlecenia (kod kreskowy).
  3. Podać datę urodzenia lub numer pesel.
')