Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zakład Analityki Lekarskiej

Zakład Analityki Lekarskiej obejmujący dwie pracownie:

  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych;
  • Pracownia Toksykologii.

Pełen wachlarz świadczeń wykonywanych w poszczególnych Pracowniach Zakładu Analityki Lekarskiej opisujemy poniżej.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel: 261 417 258
Skład personalny

Kierownik
Zakładu Analityki Lekarskiej


dr n. med. Joanna Sierzputowska

specjalista mikrobiologii

Pozostały personel:
Personel:
mgr Jolanta Wejna
młodszy asystent
mgr Ewa Tymińska
młodszy asystent
Zakres działalności

Pracownia Zakażeń Szpitalnych zajmuje się monitorowaniem badań mikrobiologicznych pacjentów, ich analizą oraz rejestracją drobnoustrojów alarmowych. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii; pomaga klinicystom w interpretacji wyniku badania mikrobiologicznego, wyborze antybiotyku oraz monitoruje stosowane leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Prowadzi również szkolenia dla wszystkich grup zawodowych Szpitala w zakresie profilaktyki zakażeń, antybiotykoterapii oraz wykonywania badań mikrobiologicznych. Uczestniczy w europejskich programach monitorowania zakażeń, stosowanej antybiotykoterapii, lekooporności drobnoustrojów

Pracownia toksykologii wykonuje szeroki zakres analiz z zakresu substancji toksycznych oraz monitorowanej terapii lekowej na potrzeby Szpitala, Wojskowej Komisji Lekarskiej i podmiotów zewnętrznych. Pracownicy Zakładu Analityki Lekarskiej prowadzą nadzór merytoryczny nad badaniami przyłóżkowymi POCT.
')