Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

*Zakładka w trakcie aktualizacji*

Zakład Analityki Lekarskiej obejmujący trzy pracownie:

I. Pracownie Analityki Lekarskiej:

 • Pracownia dyżurna,
 • Pracownia Biochemii i Immunochemii,
 • Pracownia Analityki Ogólnej,
 • Pracownia Hematologii,
 • Pracownia Koagulologii,
 • Pracownia Proteinogramów.

II. Pracownia Mikrobiologii.

III. Pracownia Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej.

Nowoczesne laboratorium diagnostyczne wyposażone w najnowszą zautomatyzowaną aparaturę badawczą, stosujące najnowocześniejsze metody diagnostyczne, bezpieczny system do pobierania krwi oraz doświadczony i wykwalifikowany personel to gwarancja uzyskiwania wyników najwyższej jakości. Zakład Analityki Lekarskiej (ZAL) 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy jest placówką wykonującą wieloprofilowe badania diagnostyczne: biochemiczne, immunochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, z zakresu analityki ogólnej, mikrobiologiczne oraz badania genetyczne.

Poniżej znajdą Państwo informacje o punktach pobrań, przygotowaniu się do poszczególnych badań oraz dostępie do wyników.

 

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Punkt pobrań w Poliklinice: 261 415 644
Punkt pobrań w WCMP: 261 415 647
Pracownia dyżurna: 261 415 645, 782 820 304
Pracownia mikrobiologii: 261 415 646
Rejestracja laboratorium: 261 415 643

Kontakt elektroniczny:

e-mail: laboratorium@10wsk.mil.pl
e-mail: mikrobiologia@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Kierownik
Zakładu Analityki Lekarskiej


dr n. med. Joanna Sierzputowska

specjalista mikrobiologii

Zastępca Kierownika Zakładu Analityki Lekarskiej


mgr Edyta Onasz

specjalista analityki medycznej

Kierownik Zespołu Techników


Kamila Templin-Grzenkowitz
Pozostały personel:
Asystenci i diagności laboratoryjni
mgr Krzysztof Kunikowski
specjalista analityki medycznej
mgr Iwona Kuhn
specjalista analityki medycznej
mgr Monika Topolińska
specjalista analityki medycznej
mgr Anna Babińska
mgr Magdalena Banacka
mgr Joanna Branecka
mgr Izabela Dankowska
mgr Ewa Grabowicz
mgr Małgorzata Graczyk
mgr Małgorzata Kotala
mgr Marta Łączyńska
mgr Lilianna Przybyła
mgr Iwona Smętkiewicz
mgr Małgorzata Smoguła
mgr Jolanta Wejna
mgr Kamila Wereszczyńska
mgr Paulina Zigmanska
mgr Aleksandra Ziółkowska-Flisak
Zakres działalności

Punkty pobrań dla pacjentów Poradni Specjalistycznych oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajdują się w budynku Nowej Polikliniki przy poczekalni nr 1 – korytarz po prawej stronie przy Rejestracji Polikliniki.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 10:00 i 10:30 – 14:30.

Numer kontaktowy: 261 415 644.

.

Punkty pobrań w budynku Starej Polikliniki, pok. nr 128 i 129 (obecnie Wojskowego Centrum Medycyny Pracy) pozostają do użytku pacjentów kierowanych na badania medycyny pracy oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 10:30, po 10:30 zapraszamy do punktu pobrań w Nowej Poliklinice. Wydawanie wyników (RWKL) od 12:30 – 14:00.

Numer kontaktowy: 261 415 647.

.

WYNIKI BADAŃ

W celu ich pobrania należy:

 1. Kliknąć „UPROSZCZONE LOGOWANIE”.
 2. Podać identyfikator zlecenia (kod kreskowy).
 3. Podać datę urodzenia lub numer pesel.
 • pobieranie krwi w godzinach porannych (7-10) oraz na czczo (12 h od ostatniego posiłku),
 • specjalne zalecenie lekarza,
 • po wypoczynku nocnym,
 • bez zmiany diety oraz intensywnego wysiłku dzień wcześniej,
 • 2-3 dni przed badaniem – nie pić alkoholu,
 • w miarę możliwości w dniu pobrania ograniczyć przyjmowanie leków, witamin, o ile to nie zaburzy procesu terapeutycznego, chyba że lekarz zaleci inaczej,
 • powstrzymać się od picia kawy, herbaty oraz napojów słodzonych przez co najmniej 12h przed pobraniem krwi; dopuszcza się wypicie szklanki wody niegazowanej,
 • 15 minut przed pobraniem krwi pacjent powinien pozostawać w spoczynku,
 • badanie poziomu hormonów u kobiet wykonujemy w odpowiedniej fazie cyklu, według zaleceń lekarza,
 • nie należy pobierać krwi w miejscu wlewów dożylnych oraz iniekcji.
 • każdy pacjent jest zobowiązany do okazania skierowania od lekarza na doustny test tolerancji glukozy albo przedstawić wynik badania glukozy nie starszy niż 30 dni,
 • jeżeli wynik glukozy na czczo nie przekracza 126 mg/dl (7.0 mmol/l) to można wykonać u   pacjenta doustny test tolerancji glukozy,
 • jeżeli wynik glukozy przekracza 126 mg/dl (7,0 mmol/l) to laboratorium może odmówić wykonania testu i zasugerować wizytę u lekarza,
 • test wykonujemy rano, na czczo (8-14 h od ostatniego posiłku),
 • nie zmieniamy normalnej diety i utrzymujemy normalną aktywność fizyczną,
 • jeżeli jest taka możliwość to zalecane jest zaprzestanie przyjmowania leków,
 • zabronione jest palenie tytoniu, picie kawy, herbaty – szczególnie w dniu badania.
 • każdy pacjent jest zobowiązany do okazania skierowania na badanie oraz zakupu tabletki metoklopramidu w aptece,
 • unikać stresu i nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • unikać stosunku płciowego w ciągu 24 h przed badaniem,
 • jeżeli to możliwe zalecane jest zaprzestanie przyjmowania leków,
 • palenie tytoniu oraz picie kawy jest zabronione, szczególnie w dniu badania,
 • test wykonujemy rano, na czczo (8-14 h od ostatniego posiłku).
 • stosowanie normalnej diety,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • powstrzymanie się od stosunków płciowych, przynajmniej 1 dzień przed oddaniem moczu,
 • po nocnym wypoczynku, na czczo,
 • po porannej toalecie, po dokładnym umyciu okolic cewki moczowej wodą z mydłem,
 • z pierwszej porannej mikcji,
 • w okresie menstruacji badanie mikroskopowe osadu moczu nie powinno być wykonywane,
 • oddanie moczu do laboratorium w jednorazowym pojemniku na mocz.
 • skierowanie na badania w dobowej zbiórce moczu należy wystawić jako osobne zlecenie, oraz oddzielić zlecenia na badania wymagające zakwaszenia i bez potrzeby używania konserwantu
 • do zbiórki moczu należy użyć specjalnego 2-3 litrowego pojemnika z podziałką umożliwiającą dokładne odczytanie objętości oraz jednorazowego pojemnika na mocz, w którym próbka moczu ze zbiórki zostanie przyniesiona do laboratorium
 • zaopatrzenie się w konserwant, jeżeli badanie tego wymaga, (należy po otrzymaniu skierowania od lekarza udać się do Punktu Pobrań w celu otrzymania konserwantu)
 • stosowanie normalnej diety oraz unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • powstrzymanie się od stosunków płciowych, przynajmniej 1 dzień przed oddaniem moczu,
 • po nocnym wypoczynku, na czczo,
 • w okresie menstruacji badanie nie powinno być wykonywane,
 • dobową zbiórkę moczu (DZM) rozpoczynamy w godzinach porannych i prowadzimy przez 24 h.
 • konserwant wlewamy do pojemnika przed rozpoczęciem zbierania moczu
 • pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety, a każdą następną zbieramy do  plastikowego, dużego naczynia, w drugim dniu poranna próbka moczu jest ostatnią porcją moczu  oddaną do pojemnika.
 • zakup jednorazowego, plastikowego pojemnika do pobrania kału,
 • przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy,
 • badanie wykonujemy przed rozpoczęciem leczenia lub po zakończeniu stosowania leków, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
 • mocz: ze środkowego strumienia, rano (co najmniej po 4 godzinach od ostatniej mikcji), po dokładnym umyciu okolic cewki moczowej wodą z mydłem,
 • pobranie moczu od pacjenta cewnikowanego powinno być wykonane przez nowo założony cewnik,
 • plwocina: odkrztuszona do jałowego pojemnika rano, po wykonaniu toalety jamy ustnej i przepłukaniu jej przegotowaną wodą,
 • wymaz z migdałków, tylnej ściany gardła i jamy ustnej należy pobrać rano, przed wykonaniem toalety jamy ustnej, ale po uprzednim wypłukaniu jej świeżo przegotowaną wodą,
 • wymazy z ran, zmian na skórze: wymaz powinien być pobrany ze świeżych ran i zmian skórnych, przed pobraniem nie należy stosować środków działających miejscowo (maści, kremy, aerozole),
 • kał: próbkę pobieramy ze świeżego kału (bezpośrednio po oddaniu stolca) do specjalnego pojemnika z łopatką do nabierania próbki.
 • badanie w kierunku Clostridioides difficile wykonuje się jedynie z nieuformowanego kału.

 

')