Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zakład Patomorfologii

Utworzenie w 1985r. 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy jako pełnoprofilowego zakładu leczniczego spowodowało konieczność zorganizowania laboratorium mikroskopowego badania tkanek i narządów oraz badań autopsyjnych. Utworzono więc w 1985r. Zakład Patomorfologii, którego organizacje i kierowanie powierzono dr n. med. Kazimierzowi Ryciowi.
W tym samym roku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem Szpitala na stanowisko zastępcy kierownika Zakładu i eksperta medycyny sądowej powołany został por. lek. Tadeusz Szylberg, który po półtorarocznym pobycie w jednostce wojskowej awansował, zajmując wysokie i odpowiedzialne stanowisko w Szpitalu Klinicznym.
Zakład Patomorfologii może poszczycić się certyfikatami na zgodność z normą ISO:

UZYSKANE CERTYFIKATY

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel: 261 417 269

Kontakt elektroniczny:

email: patomorfologia.sekretariat@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Kierownik
Zakładu Patomorfologii


dr n. med. Tadeusz Szylberg

specjalista patomorfolog

Pozostały personel:
Asystenci:
dr hab. n. med. Łukasz Szylberg
specjalista patomorfolog
dr n. med. Jacenty Szukalski
specjalista patomorfolog
Kierownik Zespołu Laborantów:
mgr Maria Magolan
Pracownia histopatologii i cytodiagnostyki:
mgr Hanna Morzyńska
mgr Iwona Jastrzębska
mgr Beata Kraszewska
mgr Agnieszka Rogowska
Pracownia immunohistochemii:
mgr Arleta Pewińska
mgr Anna Spychała
Pracownia cytodiagnostyki ginekologicznej:
mgr Małgorzata Trępała
mgr Małgorzata Mikrut
mgr Marika Gawinecka
mgr Emilia Sieradzka
Zakres działalności

Zakład Patomorfologii prowadził rutynową diagnostykę histopatologiczną wycinków tkankowych i narządowych pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu oraz w rejonie leczniczym. Do końca 1992r. specjaliści Zakładu jako jedyni prowadzili ekspertyzy sądowo-lekarskie dotyczące wypadków i katastrof na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Pierwsze 10 lat pracy Zakładu to stopniowe zwiększanie ilości wykonywanych badań histochemicznych, stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego zespołu oraz aktywna praca naukowa. Zainteresowanie problematyka biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) w pracy doktorskiej dr Szylberga zaowocowało otwarcie w Zakładzie Patomorfologii w 1995r. gabinetu biopsji cienkoigłowej i wprowadzeniem tej metody do wczesnej diagnostyki nowotworów.

Przełomowym w historii Zakładu był rok 1996, w którym poza wprowadzeniem wspomnianych zabiegów BAC , podjęto unikalną w skali kraju diagnostykę cytologiczną w biopsjach stereotaktycznych guzów mózgu. Dzięki inicjatywie kierownika Kliniki Neurochirurgii prof. dr hab. n. med. Marka Harata wprowadzono w 1996r. metodę biopsji stereotaktycznej guzów mózgu jako diagnostykę nowotworów o lokalizacji niedostępnej rutynowym zabiegom chirurgicznym.

')