Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Informator dla Firm

Szanowni Państwo

Informujemy iż od dnia 01.11.2019 r. wprowadzony zostaje
Regulamin reklamy produktów leczniczych
na terenie

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

REGULAMIN – POBIERZ

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY – POBIERZ


Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, prezentacji na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

(Korzystanie z pomieszczeń Szpitala zostało zawieszone do odwołania)

REGULAMIN ZAŁ. 1. FORMULARZ – DANE OGÓLNE ZAŁ. 2. UMOWA TESTOWANIA/UŻYCZENIA ZAŁ. 3. PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I SZKOLENIA PERSONELU ZAŁ. 4. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ZAŁ. 5. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI SPRZĘTU ZAŁ. 6. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA, SZKOLENIA, PREZENTACJI, WARSZTATU, KONFERENCJI

Zarządzenie Komendanta Szpitala dot. odpłatności za udzielenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby na której rachunek ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia

Otwórz Zarządzenie

')