Święto Wojskowej Służby Zdrowia zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2014 roku i obchodzone jest w dniu 4 kwietnia.

Życzenia dla Komendanta Szpitala płk. dr. n. med. Roberta Szycy:


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt