Wydział Finansowo-Księgowy funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa o finansach, ustawa o rachunkowości, ustawa o działalności leczniczej, ordynacja podatkowa itp.


Do podstawowych jego zadań należą:

 • księgowość i sprawozdawczość finansowa,
 • ewidencja majątku Zakładu,
 • rozrachunki publicznoprawne i cywilnoprawne,
 • planowanie finansowe,
 • sprzedaż usług,
 • kontrola realizacji usług,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • windykacja należności,
 • operacje finansowe środkami pieniężnymi (lokaty, inwestycje itp.).

Wydział Finansowo-Księgowy składa się z następujących sekcji:

 • sekcja księgowości,
 • sekcja sprzedaży i rozliczeń,
 • sekcja planowania i analiz,
 • kasa Szpitala i punkty kasowe.

Główny Księgowy

mgr Dorota Mazurkiewicz

tel. 261 417 363

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt