Zaopatrzenie Medyczne realizuje zadania związane z:

 • kompleksowym zaopatrzeniem komórek organizacyjnych lecznictwa klinicznego (zamkniętego) i otwartego w:
  • produkty lecznicze,
  • wyroby medyczne jednorazowego użytku,
  • sprzęt i aparaturę medyczną,
  • gazy medyczne,
  • specjalistyczne materiały opatrunkowe;
 • serwisem i konserwacją sprzętu medycznego;
 • przeglądami technicznymi;
 • naprawami;
 • zakupami nowego sprzętu i aparatury medycznej.

Wszystkie te działania realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne:

 • Apteka Zakładowa wraz z Punktem Aptecznym Polikliniki, Pracownią Leku Żywienia Pozajelitowego i Pracownią Leku Cytostatycznego;
 • Wydział Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny
 • Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego z warsztatem;
 • Sekcja gazów medycznych.

p .o. Szefa Zaopatrzenia Medycznego, Kierownik Wydziału Zaopatrzenia i Naprawy Sprzętu Medycznego

Piotr Lesiński

tel. 261 417 387
mail: p.lesinski@10wsk.mil.pl

cz. p .o. Szefa Zaopatrzenia Farmaceutycznego, Kierownik Apteki Zakładowej

mjr mgr farm. Agata Bocheńska

tel. 261 417 390
mail: a.bochenska@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt