10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w 2014 roku zrealizował projekt pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wartość całkowita projektu to 239 007,18 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Toruniu w formie pożyczki wyniosła 191 200,00 zł.

Projekt polegał na rozbudowie obecnej stacji uzdatniania wody poprzez doprojektowanie nowej części, która w chwili obecnej pozwala na uzdatnianie wymaganej ilości wody określonej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ZO/8703-3/2013/ZR z dnia 08.03.2013 r.

Według projektu przepustowość poddanej modernizacji stacji uzdatniania wody miała się zmienić:

Qdśr=100m³/dobę na Qdśr=300m³/dobę

Qdmax=125m³/dobę na Qdmax=375m³/dobę

Rzeczywista wydajność stacji uzdatniania wody na dzień zakończenia przedsięwzięcia wyniosła:

Qdśr=300m³/dobę oraz Qdmax=375m³/dobę

Projekt modernizowanej istniejącej stacji obejmował:

  • filtrację IIº na Iº odżelazianie, na IIº odmanganianie
  • intensyfikację aeracji wody surowej
  • opomiarowanie wody płucznej
  • zaoszczędzenie ilości wody płucznej poprzez zastosowanie płukania filtrów powietrzem poprzez dmuchawę
  • zastosowanie pompy płucznej o ciśnieniu wymaganym, tj. 1bar w miejsce obecnej 6bar, co pozwoli na oszczędność energii elektrycznej
  • zastosowanie obejść (tzw. bypass), co gwarantuje wyeliminowanie jednego z filtrów (w czasie np. remontu) bez pogorszenia efektu uzdatniania
  • zautomatyzowanie pracy filtrów poprzez zastosowanie zaworów zamykanych i otwieranych automatycznie wg sterownika swobodnie programowalnego (docelowo pozwoli to na ograniczenie zatrudnienia w stacji uzdatniania wody)
  • wymianę orurowania

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt