Wydział Administracji Wojskowej realizuje zadania związane z :

  • prowadzenie przedsięwzięć z zakresu dyscypliny wojskowej oraz profilaktyki,
  • aktualizowanie i opracowywanie dokumentów normatywnych w ścisłej współpracy z sekcją administracji cywilnej dotyczących działalności Szpitala
  • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem ciągłości dowodzenia oraz branie udziału, w utrzymaniu stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej Szpitala,
  • obsługi potrzeb kierownictwa Szpitala w zakresie realizacji zadań wojskowych oraz administracyjnych,
  • realizowanie zadań związanych z obsługą administracyjną Szpitala w oparciu o zadania wynikające z dokumentów normatywnych oraz na podstawie zadań stawianych przez Komendanta Szpitala,
  • prowadzenie ewidencji szkolenia uzupełniającego kadry oraz niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
  • opracowywanie rozkazu organizacyjnego i rozkazów specjalnych z okazji świąt państwowych, wojskowych i branżowych.

Szef Wydziału Administracji Wojskowej

ppłk mgr piel. Iwona Żuczek

tel. 261 417 001
e-mail: i.zuczek@10wsk.mil.pl

Kierownik Sekcji Administracji Wojskowej

st. chor. sztab. Grzegorz Jakubczak

tel. 261 417 407
e-mail: g.jakubczak@10wsk.mil.pl

Kierownik Sekcji Ewidencji i Uposażeń Żołnierzy Zawodowych

st. chor. sztab. Leszek Koszowski

tel. 261 417 457
e-mail: l.koszowski@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt