10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy wramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Działanie 12.1 „ Rozwój systemu ratownictwa medycznego ”, zrealizował projekt nr WND-POIS.12.01.00-00-353/08 pt. : „ Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 15.10.2010 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projekt został zrealizowany do 31 października 2011 roku.

W ramach projektu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których zostało podpisanych 17 umów na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tj. :

1. Monitor funkcji życiowych – 5 szt.

2. Respirator transportowy – 4 szt.

3. Wózek transportowo – zabiegowy – 10 szt.

4. Zestaw do drenażu – 10 szt.

5. Materac podciśnieniowy – 2 szt.

6. Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

7. Aparat USG przenośny – 1 szt.

8. Bronchofiberoskop – 1 szt.

9. Defibrylator dwufazowy – 2 szt.

10. Defibrylator AED – 2 szt.

11. Elektrokardiograf – 2 szt.

12. Pompa infuzyjna – 5 szt.

13. Pulsoksymetr – 5 szt.

14. Respirator stacjonarny – 1 szt.

15. System ogrzewania pacjenta – 2 szt.

16. Aparat RTG ramię C – 1 szt.

17. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej w czasie CPR – 2 szt.

18. Nebulizator – 2 szt.

19. Worek samorozprężalny – 6 szt.

20. Zestaw ssący mechaniczny – 2 szt.

21. Worek samorozprężalny dla dzieci – 2 szt.

22. Maski twarzowe – 50 szt.

23. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu – 2 szt.

24. Butla tlenowa – 2 szt.

25. Aparat do płukania oka – 2 szt.

26. Kołnierze ortopedyczne – 50 szt.

27. Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 6 szt.

28. Prowadnica do trudnej intubacji – 2 szt.

29. Szyny typu Kramer – 5 kpl.

30. Kamizelka – szyna kręgosłupowa – 2 szt.

31. Kapnometr – 2 szt.

Wartość całkowita projektu wyniosła – 1 629 007,38 zł w tym:

– dofinansowanie z EFRR –1 351 579,84 zł

– kwota współfinansowania wkładu własnego przez Ministerstwo Zdrowia – 238 514,07 zł.

– wkład własny – 38 913,47 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest umożliwienie świadczenia usług medycznych w zakresie ratowania życia z uwzględnieniem obowiązujących standardów i wymogów prawnych. Celem szerszym projektu zaś obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Głównymi beneficjentami projektu są pacjenci Wnioskodawcy tj. głównie mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, ale także uczestnicy wypadków drogowych oraz innych zdarzeń losowych zagrażających bezpośrednio zdrowiu lub życiu człowieka, w rejonie działania 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

Wśród docelowych odbiorców należy wymienić także :

– pracowników Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

– przedstawicieli innych jednostek ochrony zdrowia współpracujących z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,

– studentów kierunków medycznych w regionie,

– pozostały personel szpitala.

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt