Sekcja Zarządzania Jakością

Więcej

Wydział Finansowo-Księgowy

Więcej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Więcej

Zaopatrzenie Medyczne

Więcej

Logistyka

Więcej

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Więcej

Wydział Administracji Wojskowej

Więcej

Zakład Informatyki Medycznej

Więcej

Pion Ochrony

Więcej

Sekcja Zamówień Publicznych

Więcej

Sekcja Statystyki Medycznej i Wypisów

Więcej

Radca Prawny

Więcej

BHP

Więcej

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Więcej

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt