Zakład Informatyki Medycznej zapewnia kompleksową obsługę informatyczną 10WSK.


Do zadań ZIM należy między innymi:

  • projektowanie aplikacji użytkowych,
  • utrzymanie sprawności sprzętu informatycznego i programów aplikacyjnych będących na wyposażeniu Szpitala i Polikliniki,
  • planowanie, administrowanie i konserwacja lokalnych sieci teleinformatycznych,
  • szkolenie z zakresu obsługi nowego sprzętu,
  • telemedycyna,
  • obsługa radiografii cyfrowej w zakresie informatycznym.

Zadania te realizują 2 sekcje ZIM:

  • Sekcja Administracji Systemów,
  • Sekcja Eksploatacji Systemów Informatycznych.

Dynamiczny i profesjonalny zespół zapewnia ciągły rozwój jednostki, a znajomość zagadnień związanych z pracą w Szpitalu pozwala tworzyć narzędzia informatyczne ułatwiające pracę innym.

Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej

ppłk mgr inż. Remigiusz Kulbaka

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt