Pion Logistyki szpitala realizuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym działalności Szpitala.


Do głównych zadań Logistyki należy zaopatrzenie i zabezpieczenie Szpitala w:

 • żywność,
 • środki czystości,
 • materiały budowlane,
 • odzież BHP, stroje dla personelu medycznego i ochrony,
 • obsługę techniczną,
 • transport,
 • remonty infrastruktury,

poprzez prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do zadań Logistyki należy również:

 • prowadzenie inwestycji budowlanych;
 • ochrona środowiska;
 • zabezpieczenie Szpitala w awaryjne źródła zasilania, energię elektryczną, wodę oraz energię cieplną.

Zadania te realizują poszczególne Wydziały Logistyki, tj.:

Wydział Gospodarczy, do którego należą:

 • sekcja planowania i zaopatrzenia,
 • dział żywienia,
 • pralnia,
 • sekcja transportowa,
 • „Dom Medyka”.

Wydział Infrastruktury, do którego należą:

 • sekcja energetyczna
 • sekcja inwestycyjna,
 • sekcja eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Szef Logistyki

ppłk Tomasz Koziński

tel. 261 417 410

Kierownik Wydziału Infrastruktury

Jolanta Żak

tel. 782 901 209

Kierownik Wydziału Gospodarczego

mgr Iwona Gruszczyńska

tel. 261 417 439

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt