Kompleksowa obsługa prawna Szpitala


A w szczególności:

  • Wydawanie opinii i ekspertyz prawnych;
  • Opiniowanie pod względem prawnym umów oraz innych aktów normatywno–prawnych;
  • Udzielanie porad prawnych;
  • Zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji państwowej;
  • Koordynacja postępowań przed organami PZU;
  • Udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków;
  • Udział w egzekucji należności;
  • Udział w procesie szkolenia i upowszechniania prawa;
  • Udzielanie pomocy w dostępie do informacji prawnej oraz monitorowanie zmian przepisów prawa;
  • Sporządzanie pism wewnętrznych i zewnętrznych w zależności od zawartej w nich problematyki

Koordynator Radców Prawnych

Mecenas Eliza Winczewska-Sergiel

tel. 261 416 224

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt