Pion Ochrony jest komórką organizacyjną przeznaczoną do zapewniania przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz ochrony fizycznej obiektów Szpitala.


Pion Ochrony realizuje zadania związane z:

 • ochroną informacji niejawnych;
 • ochroną fizyczną osób i mienia Szpitala;
 • ochroną systemu i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • ochroną informacji niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresową kontrolą ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowaniem planu ochrony informacji niejawnych w Szpitalu i nadzorem jego realizacji;
 • obsługą kancelaryjną i archiwizacyjną szpitala;
 • nadzorem nad ochroną danych osobowych.

Zadania te realizowane są przez poszczególne komórki Pionu:

 • kancelarię jawną,
 • punkt ewidencyjny,
 • archiwum medyczne,
 • sekcję ochrony,
 • stanowisko do przetwarzania dokumentów niejawnych.

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Marek Powała

tel. 261 417 400

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt