10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w 2014 roku zrealizował projekt pn. „Eliminacja emisji tlenku etylenu do atmosfery poprzez zastosowanie uniwersalnej metody sterylizacji niskotemperaturowej w Centralnej Sterylizatorni 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wartość całkowita projektu to 437 300,00 zł. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Toruniu w formie pożyczki wyniosła 349 800,00 zł.

Projekt polegał na zastąpieniu dotychczas funkcjonującego w placówce od 1995 roku urządzenia „Steri-Vac 4XL”. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania procesu sterylizacji tlenkiem etylenu niezbędny był zakup sterylizatora gazowego telnku etylenu wraz z wyposażeniem. W wyniku postepowania przetargowego obecne urządzenie zostało zastąpione sterylizatorem gazowym „Steri-Vac 5XL PD” wraz z wchodzącym w skład wyposażeniem, m.in. aeratorem XL oraz abatorem 50.

Korzyść ekologiczna to zaniechanie wykorzystywania przestarzałych technologii procesów dekontaminacji obciążających środowisko chemią aktywną, z jednoczesną skuteczną redukcją opornych drobnoustrojów chorobotwórczych, szczególnie w obszarze działań medycznych. Przewidywany efekt ekologiczny został osiągnięty bezpośrednio po wprowadzeniu i uruchomieniu nowej technologii w Centralnej Sterylizatorni 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy. Do przeprowadzenia jednego cyklu sterylizacji potrzebny jest nabój ze 100% tlenkiem etylenu o wadze 100g. Efektywność spalania EO przez abator wynosi 99,9%, tzn. że ograniczenie emisji tlenku etylenu do atmosfery wynosi właśnie 99,9%.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt