Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem wspomagającym rozwój naukowy szpitala i służy Komendantowi jako ciało doradcze w zakresie określania kierunków tego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wojskowej.

Rada Naukowa jest organem wspomagającym rozwój naukowy szpitala i służy Komendantowi jako ciało doradcze w zakresie określania kierunków tego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wojskowej.

Prof. dr hab. med Marek Harat

Przewodniczący

Dr hab. med. Marek Szymański

Zastępca przewodniczącego

Dr n. med. Joanna Sierzputowska

Sekretarz

Dr n. med. Paweł Grzelakowski

Przewodniczący Koła Naukowego

Lista pozostałych członków Rady Naukowej:
 • płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 • płk dr n. med. Jacek Furtak
 • dr n. med. Krzysztof Komorowski
 • dr n. med. Krzysztof Radziszewski
 • dr n. med. Tadeusz Szylberg
 • dr n. med. Janusz Rudziński
 • dr n. med. Tomasz Grzela
 • dr n. med. Krystyna Soszyńska
 • dr n. med. Maciej Rozwadowski
 • płk dr n. med. Piotr Ligocki
 • płk dr n. med. Marcin Miklas
 • płk dr n. med. Jarosław Tywoniuk
Członkowie honorowi:
 • prof. dr hab. med. Zdzisław Maciejek
 • prof. dr hab. med. Lech Walasek

Zebrania Naukowo – Szkoleniowe organizowane w ramach Koła Naukowego pozwalają rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę szczególnie młodych lekarzy w zakresie najnowszych osiągnięć medycyny oraz aktualnych trendów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Regulamin Rady Naukowej

Pobierz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt