Wydział Organizacyjno–Administracyjny realizuje zadania związane z:

 • prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych Komendy Szpitala;
 • realizacja zadań planistyczno–organizacyjnych w zakresie bieżącej działalności Szpitala;
 • opracowywanie, aktualizowanie i redagowanie dokumentów i aktów normatywnych;
 • prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szkód materialnych powstałych w Szpitalu;
 • prowadzenie dokumentacji oraz ewidencjonowanie przyjmowanych darowizn;
 • realizacja zadań z zakresu organizacyjno-promocyjnych;
 • Badanie Satysfakcji Pacjenta;
 • przygotowywanie konkursów ofert na kompleksowe usługi medyczne;
 • przygotowywanie umów na świadczenia medyczne;
 • kreowanie wizerunku Szpitala;
 • koordynowanie prac w zakresie merytorycznej zawartości strony internetowej Szpitala;
 • kompleksowa obsługa administracyjna kontrahentów i pacjentów Szpitala;
 • organizacja uroczystości okolicznościowych związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych;
 • obsługa informacyjna pacjentów;
 • realizacja procesu inwentaryzacji wraz z przygotowaniem planu inwentaryzacji Szpitala.

Zadania te realizowane są przez poszczególne komórki Wydziału:

 • sekretariat Komendanta Szpitala,
 • sekcję organizacyjno-promocyjną,
 • sekcję inwentaryzacji,
 • punkt informacji medycznej.

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Elżbieta Kuchta

tel. 261 417 369

Kierownik Sekcji Organizacyjno-Promocyjnej

mgr Łukasz Błażejewski

tel. 261 417 461

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt