Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej jest samodzielnym stanowiskiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe na terenie Szpitala


Do zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej należy:

  • Prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej;
  • Kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno–budowlanych;
  • Kontrolowanie terminów przeglądów i konserwacji gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych;
  • Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • Przygotowanie dokumentacji praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Współpraca z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt