Mamy przyjemność poinformować, iż 10 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Zakładowi Analityki Lekarskiej oraz Poliklinice zostały przyznane Certyfikaty potwierdzające uzyskanie Godła Jakości w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, którego Organizatorem Konkursu jest Quality Institute.

Nagrody przyznawane są podmiotom z sektora ochrony zdrowia oraz pokrewnym, na podstawie punktów przyznawanych za spełnione kryteria jakościowe przyznanych przez Komisję w oparciu o Regulamin Konkursu. Oceniane były m.in. dokonania z ostatnich 3 lat, wprowadzone innowacje, odbyte szkolenia oraz założenia na najbliższe lata. Laureaci wyróżniają się przede wszystkim nowoczesnym modelem zarządzania, osiągnięciami rozwojowymi, efektywnymi działaniami w zakresie budowania kultury jakości oraz skutecznym tworzeniem dobrych relacji i umiejętnością ich utrzymania.

Poliklinika otrzymała także Certyfikat Nadzwyczajny „Grand Quality”, przyznawany jednostce z największą liczbą punktów wśród wszystkich podmiotów certyfikowanych w IX edycji Konkursu, co poświadcza szczególnie istotne osiągnięcia rozwojowe w swojej kategorii konkursowej.

Zakład Analityki Lekarskiej otrzymał najwyższe oceny w Programach Zewnętrznej Oceny Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej roku oraz Ogólnopolskich Sprawdzianach Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych za 2023 rok. Z pozytywnymi wynikami uczestniczy również w międzynarodowych programach porównań międzynarodowych i programach biegłości (m. in. BIORAD, Labquality, RIQAS, EARS-Net), czego dowodem są uzyskane certyfikaty.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt