Tym razem przygotowaliśmy Drzwi Otwarte dla zainteresowanych współpracą z naszą placówką!

Dodatkowo zapraszamy absolwentów kierunku pielęgniarstwo do odwiedzenia Polikliniki 10.WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy. Drzwi Otwarte umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką pracy w gabinetach specjalistycznych AOS oraz POZ (wymagany tytuł magistra pielęgniarstwa lub co najmniej kurs pielęgniarstwa rodzinnego). Pokażemy warunki w jakich przyjmowani są pacjenci i ich rodziny oraz wykorzystywany przez nasz personel sprzęt. Zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwój zawodowy oraz przyjazną atmosferę.

Do zobaczenia!

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt