Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Neurochirurgii

W Klinice Neurochirurgii wykonuje się leczenie operacyjne:

 • guzów mózgu,
 • chorób naczyniowych mózgu,
 • urazów czaszkowo-mózgowych,
 • nowotworów kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
 • urazów i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
 • wodogłowia,
 • urazów i guzów nerwów obwodowych.

U pacjentów z wywiadem kardiologicznym oraz u pacjentów po 40. roku życia wymagana jest kwalifikacja internistyczna do zabiegu operacyjnego.

W dniu przyjęcia należy stawić się w Izbie Przyjęć:

ze SKIEROWANIEM DO SZPITALA wystawionym przez lekarza rodzinnego,
z WYNIKAMI zaleconych BADAŃ DODATKOWYCH,
z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ,
prosimy o ZABRANIE ze sobą LEKÓW PRZYJMOWANYCH PRZEWLEKLE,
po SZCZEPIENIU PRZECIW WZW (wykonane na tydzień przed wyznaczonym terminem przyjęcia).

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 261 417 093

Kontakt elektroniczny:

email: neurochirurgia@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Kierownik
Kliniki Neurochirurgii


płk dr n. med. Jacek Furtak

specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Konsultant Kliniczny
w dziedzinie neurochirurgii


płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Marek Harat

specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego


ppłk dr n. med. Marcin Birski

specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Neurochirurgii


mgr Renata Waliszewska
Pozostały personel:
Lekarze specjaliści:
dr n. med. Bogdan Kitliński
specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Aleksander Litwinowicz
specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Jakub Soboń
specjalista w dziedzinie neurochirurgii
Lekarze w trakcie specjalizacji:
lek. Jakub Przybył
lek. Michał Kiec
lek. Karolina Zielińska
lek. Adrian Szkudlarek
lek. Aneta Myszka
lek. Przemysław Nagórka
Psycholog:
dr n. med. Julita Birska
specjalista psycholog kliniczny
Fizjoterapeuci:
dr Stanisław Krajewski
mgr Michał Kachelski
Zakres działalności

Klinika Neurochirurgii w chwili obecnej jest największym oddziałem neurochirurgicznym w Polsce. Klinika wykonuje rocznie około 2500 zabiegów operacyjnych. Zakres operacji obejmuje wszystkie dziedziny neurochirurgii: neuroonkologię, neurotraumatologię, leczenie operacyjne chorób naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki, malformacje tętniczo-żylne), leczenie operacyjne schorzeń kręgosłupa, operacyjne leczenie schorzeń układu pozapiramidowego (ch. parkinsona, dystonia), operacyjne leczenie przewlekłego bólu, leczenie urazów nerwów obwodowych, psychochirurgię, leczenie wodogłowia, zabiegi endoskopowe.

W przeciągu ostatnich 5-ciu lat w Klinice rozwinięto szereg nowych technik operacyjnych jak:

 • zastosowanie śródoperacyjnego monitorowania potencjałów w leczenie guzów okolic elokwentnych mózgu, guzów śródrdzeniowych, guzów podstawy czaszki,
 • wprowadzenie badań genetycznych w diagnostyce guzów ośrodkowego układu nerwowego (we współpracy z Zakładem Patomorfologii),
 • wprowadzenie operacji ze śródoperacyjnym wybudzeniem w leczeniu guzów mózgu,
 • zastosowanie kwasu 5-aminolewulinowego w leczeniu złośliwych glejaków mózgu,
 • prowadzenie nowych technik neuroendoskopowych,
 • zastosowanie lasera w operacjach endoskopowych,
 • wprowadzenie czasowej  stymulacji w leczeniu przewlekłego bólu,
 • wprowadzenie głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu otyłości i agresji,
 • badania poziomów metabolitów w tkance guza.
')