Sekcja Statystyki Medycznej i Wypisów przede wszystkim zajmuje się kontrolą świadczeń, sprawozdań statystycznych wewnętrznych.


Do zadań Sekcji należy:

  • prowadzenie statystyk dla Komendy Szpitala;
  • prowadzenie i kontrola świadczeń, wyznaczonych przez oddziały szpitalne w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów,
  • generowanie i wysyłanie cyklicznie sprawozdań do  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
  • generowanie i wysyłanie cyklicznie sprawozdań do  Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym ( Dział Sprzedaży Usług Medycznych) w zakresie walidacji i weryfikacji świadczeń generowanych dla NFZ,
  • prowadzenie  sprawozdawczości na indywidualne prośby personelu 10WSKzP (zgoda Komendanta) – dane te wykorzystywane są w pracach licencjackich, magisterskich,          doktorskich i habilitacyjnych.

Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej i Wypisów

mgr Hanna Bekus-Hauslinger

tel. 261 416 195

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt