Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

16/2022/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Klinika Chorób Wewnętrznych (dot. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)

16/2022/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Klinika Chorób Wewnętrznych (dot. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)
środa 20 kwietnia, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHOROBY WEWNĘTRZNE lub ENDOKRYNOLOGIA lub NEFROLOGIA lub REUMATOLOGIA lub HEMATOLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Chorób Wewnętrznych (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)

UNIEWAŻNIENIEpobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')