Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

32/2022/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej

32/2022/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej
piątek 24 czerwca, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Onkologii Gastroenterologicznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (30 KB .xls)

PYTANIA I ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (28 KB .doc)

UNIEWAŻNIENIE – POBIERZ (PDF)

 

 

 

 

 

')