Historia


W polskiej tradycji 3. maja jest dniem celebrowania polskiej państwowości, której fundamentem jest trzeciomajowa konstytucja. Symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Trzeciego maja 1791 r. uchwalono drugą po korsykańskiej konstytucję w nowożytnej Europie, a trzecią po amerykańskiej na świecie. Konstytucja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najlepiej znanych kart naszej historii. Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli, zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości i znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą.


Większość z nas pamięta, coroczne huczne obchody tego święta, gdy nad naszymi głowami radośnie powiewały biało-czerwone flagi – nasze narodowe barwy, które zawsze towarzyszą Polakom w ważnych chwilach. Wiemy, że ta atmosfera była na wielu placach i ulicach polskich miast i miasteczek, w tysiącach polskich rodzin. Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. 

Niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świecie. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.  

Obrazek Źródło – Wikipedia


Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w naszej placówce wyróżniona brązowym medalem resortowym Ministra Obrony Narodowej „za zasługi dla obronności kraju” została ppłk lek. Marta WIŚNIEWSKA. Medal ten jest niewątpliwie jednym z ważniejszych odznaczeń w Wojsku Polskim, a według ustawy stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Z dniem 3 maja awans na wyższy stopień podoficerski otrzymali st. chor. sztab. Leszek KOSZOWSKI oraz st. chor. Krzysztof FLIEGER.

Uroczystość była tez okazją do pożegnania kończącego służbę w szeregach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy płk. Mariusza ŻUKOWSKIEGO.

📸 Fotorelacja:

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt