Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności Naszego Szpitala. Uroczyste obchody miały miejsce 6 kwietnia br. Stojące przed wojskową służbą zdrowia zadania zabezpieczenia medycznego naszego wojska w kraju i poza jego granicami, często w strefach działań militarnych, wymagają dobrego przygotowania personelu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. Osiąganie satysfakcjonujących rezultatów w tej złożonej sytuacji jest wynikiem wysokiego profesjonalizmu, głębokiej wiedzy oraz zaangażowania pracowników w każdej wojskowej placówce medycznej.

Pomimo problemów, z jakimi na co dzień mierzy się nasz Szpital, możemy pochwalić się starannym zaopatrywaniem oddziałów w najwyższej klasy sprzęt medyczny, regularnymi modernizacjami pomieszczeń oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu wszystkich szczebli, co zostało przybliżone przybyłym gościom podczas uroczystości. Goście mogli też zapoznać się z historią powstania oraz obecnym potencjałem nowego budynku Polikliniki oraz laboratorium Zakładu Analityki Lekarskiej.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest doskonałą okazją, aby głośno powiedzieć zarówno o trudnych chwilach i wyzwaniach, jak i o pozytywnych stronach służby pacjentom, oraz by docenić pracowników naszego Szpitala za ogromne zaangażowanie w realizowane zadania. Jest to okazja do uhonorowania wszystkich żołnierzy i pracowników naszego Szpitala za codzienny zapał i ofiarność, z jakimi wypełniają misję swojego powołania, za wysiłek wykonywania ciężkiej i pełnej poświęceń pracy na rzecz drugiego człowieka. Podczas uroczystości poza mianowaniem trzech żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe, został przyznany 1 ministerialny złoty medal za zasługi dla obronności kraju, 15 medali okolicznościowych oraz 8 ryngrafów za zasługi dla rozwoju i promocji placówki.

Całokształt wizerunku szpitala wojskowego w Bydgoszczy to praca wielu ludzi od dziesięcioleci. Dzisiaj mogę powiedzieć, że szpital jest takim ambasadorem naszego regionu. W całej Polsce cieszy się ogromnym prestiżem.” – podkreślił na zakończenie Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Fotorelacja:Media o Nas:

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt