logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach

Zakres nr 1 – udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Neurochirurgii,

Zakres nr 2 – udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEUROCHIRURGIA w trybie dyżurowym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Kliniki Neurochirurgii

 

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt