Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w zakresie
– Realizacja znieczuleń do neurochirurgicznych procedur zabiegowych z grupy JGP: A03, A04, A11/A11O, A12, A12(w rozpoznaniach onkologicznych), A22, A25, H51, H52, H53 przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

 

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 34 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt