Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert

przedmiotem, którego są usługi medyczne w ramach opieki koordynowanej w POZ
w zakresie

udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją Iº lub IIº
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII lub lekarza ze specjalizacją IIº chorób wewnętrznych
z pięcioletnią praktyką w oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z zakresem świadczenia opieki koordynowanej

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 34 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – OTWÓRZ

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt