logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie serologii transfuzjologicznej,
prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (modyfikacja 14.03.2023 r.) – pobierz (pdf) 

Załącznik nr 1 do SWKO (Ogólny opis przedmiotu zamówienia) – pobierz (18 KB .docx)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz ofertowy- modyfikacja 14.03.2023 r.) – pobierz (54 KB .doc)

Załącznik nr 3 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (16 KB .xslx)

Załącznik nr 4 do SWKO (Oświadczenie o spełnianiu warunków) – pobierz (18 KB .docx)

Załącznik nr 5 do SWKO (Wykaz części przedmiotu konkursu, które oferent przekaże podwykonawcom) – pobierz (18 KB .docx)

Załącznik nr 6 do SWKO (Projekt umowy – modyfikacja 16.03.2023 r.) – pobierz (pdf)

Załącznik nr 7 do SWKO (Oświadczenie – odległość od oferenta) – pobierz (17 KB .docx)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt