logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

  1. ZAKRES 1 – „Gotowość do zabezpieczenia pracy Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu przez lekarza specjalistę w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU w trybie dyżurowym „pod telefonem”;
  2. ZAKRES 2 – „Gotowość do zabezpieczenia pracy Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU w trybie dyżurowym „pod telefonem”
  3. ZAKRES 3 – zabezpieczenie pracy Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – zabezpieczenie pracy Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt