Komendant
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach UMOWY ZLECENIA/UMOWY KONTRAKTOWEJ w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Zabezpieczenie w trybie dyżurowym stacjonarnym udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY SPECJALISTKI/SPECJALISTÓW w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

ZAKRES nr 2 – Zabezpieczenie w trybie dyżurowym stacjonarnym udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub bez specjalizacji z rocznym doświadczeniem pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Ogłoszenie – otwórz (pdf, 227 KB)

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz (pdf, 373 KB)

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 33 KB)

Załącznik nr 3 do SWKO – pobierz (doc, 47 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf, 281 KB)

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt