logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA
lub CHIRURGIA ONKOLOGICZNA lub CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ w godzinach normalnej ordynacji Kliniki Chirurgicznej oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym.”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (zmodyfikowane 05.05.2022 r.) – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (30 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (28 KB .doc)

PYTANIA I ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt