Komendant
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii – Pracowni Hemodynamiki w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Zabezpieczenie realizacji procedur zabiegowych kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA w Pracowni Hemodynamiki

ZAKRES nr 2 – Gotowość (tryb dyżurowy „pod telefonem”) do zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA.

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 34 KB)

ROZSTRZYGNIECIE – pobierz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt