logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza systemu w celu zabezpieczenia pracy Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godzinach normalnej ordynacji.

ZAKRES nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinach medycyny w trybie dyżurowym stacjonarnych zabezpieczających prace Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (133KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (34 KB .xls)

UNIEWAŻNIENIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt