Komendant
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Psychiatrycznej w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej.

ZAKRES nr 2 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Oddział Kliniczny Kardiochirurgiczny/Zintegrowanym Bloku Operacyjnym w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej.

ZAKRES nr 3 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach zachowawczych/Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej.

ZAKRES nr 4 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w oddziałach zabiegowych/zintegrowanym bloku operacyjnym w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej.

 

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 54 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 38 KB)

Załącznik nr 3 do SWKO – pobierz (doc., 52 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt