Komendant
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA i GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA i ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej (normalna ordynacja)

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału Klinicznego Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej (normalna ordynacja oraz dyżury lekarskie stacjonarne)

Zakres nr 3 – Zabezpieczenie pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA w trybie normalnej ordynacji oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym

Zakres nr 4 – Zabezpieczenie pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII w trybie normalnej ordynacji oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym

Zakres nr 5 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA ONKOLOGICZNA w trybie normalnej ordynacji.

 

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 134 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 42 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – otwórz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt