logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie PSYCHIATRIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Psychiatrycznej

ZAKRES nr 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Psychiatrycznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (modyfikacja 19.05.2022 r.)- pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (28 KB .doc)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI – pobierz (13 KB .doc)

PYTANIA i ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

UNIEWAŻNIENIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt