logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuję o rozstrzygnięciu  konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki koordynowanej w POZ w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją Iº lub IIº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII lub lekarza ze specjalizacją IIº chorób wewnętrznych z pięcioletnią praktyką w oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z zakresem świadczenia opieki koordynowanej;

ZAKRES nr 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją Iº lub IIº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII lub lekarza ze specjalizacją IIº chorób wewnętrznych z pięcioletnią praktyką w oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z zakresem świadczenia opieki koordynowanej.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (128 KB.doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (43 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt