Komendant
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA w Pracowni Tomografii Komputerowej Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej (opis badań TK)

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Formularz ofertowy – pobierz (doc., 133 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO – pobierz (doc., 49 KB)

Załącznik nr 2 do SWKO – pobierz (excel, 42 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – otwórz

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt