logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 –  udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGIA w Poradni Nefrologicznej;

ZAKRES nr 2 –  udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEFROLOGIA i CHOROBY WEWNĘTRZNE na rzecz pacjentów Wojskowego Centrum Medycyny Pracy

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (133 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (31 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – (pobierz)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt