logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA w zakresie realizacji badań echokardiograficznych przezklatkowych, przez przełykowych oraz monitorowania echokardiograficznego TEE zabiegów strukturalnych (m. in. zamykanie uszka lewego przedsionka, zamykanie ubytków, zamykanie PFO, walwuloplastyki przezskórnej)

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (128 KB.doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (31 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt