logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ODWOŁUJE konkurs ofert na
zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii
Pracowni Hemodynamiki w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowych przez PIELEGNIARKĘ/ARZA SPECJALISTKĘ/TE w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 2 – Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych przez PIELEGNIARKĘ/ARZA SPECJALISTKĘ/TE
w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (129 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (32 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta PWZ) – pobierz (47 KB .doc)

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt