logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES 1 – Realizacja programów lekowych:

  1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
  2. Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

przez LEKARZA SPECJALISTĘ w dziedzinie OKULISTYKA w zakresie wykonywania badań oraz kwalifikacji pacjentów do ww. programów

ZAKRES 2 – Kompleksowa realizacja programów lekowych:

  1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
  2. Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

przez ZESPÓŁ MEDYCZNY zabezpieczający wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne wraz z wypełnieniem dokumentacji medycznej oraz wprowadzeniem danych do systemu rozliczeniowego NFZ

 

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt